Ispovijed

ISPOVIJED

Sveta Ispovijed se naziva i sakramenat obraćenja, pokore i pomirenja.

Sakramenat obraćenja, jer sakramentalno ostvaruje Isusov poziv na obraćenje; sakramenat pokore jer posvećuje osobni i zajednički put obraćenja i kajanja kršćana; sakramenat ispovijedi jer je priznanje ili ispovijed grijeha pred svećenikom bitni elemenat ovog sakramenta; sakramenat oproštenja jer, po svećenikovu sakramentalnom odrješenju, Bog daje pokorniku “oproštenje i mir”; sakramenat pomirenja jer daruje grešniku ljubav Boga pomiritelja.

Katolička Crkva biblijsko utemeljenje sakramenta ispovijedi nalazi u Isusovoj moći otpuštanja grijeha (npr. Evanđelje po Marku 2,10; 2,5; Evanđelje po Luki 7,48), te poslanjem što ga je on predao svojim učenicima kad im je rekao: „Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. – te nastavio – Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima“ (Evanđelje po Mateju 16,19).

Katolička Crkva stoga drži da je pomirenje s Crkvom neodvojivo od pomirenja s Bogom.

Redovita mogućnost za svetu ispovijed je prije svetih misa, na osobit način prvi tjedan u mjesecu ili prema potrebi i dogovoru.