Raspored misa

RASPORED MISA – SRPANJ / KOLOVOZ

17. NEDJELJA KROZ GODINU – 26. 07. 2020.

08:30 sati  ŽDALA: ANA i MIJO ŠOMODI

10:00 sati  GOTALOVO: PAVAO i ALOJZ MIHALIĆ

11:00 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


27. ponedjeljak

————————————-


28. utorak

19:30 sati GOLA: ANA BARTOLOVIĆ i ANA PREMEC


29. srijeda

18:30 sati ŽDALA: ŠIMEG ANTUN, BRANKO i roditelji ŠIMEG

19:30 sati GOTALOVO: +čl.ob. JOSIPA PETROVIĆ


30. četvrtak

19:30 sati GOLA: LJUDEVIT BARTOLOVIĆ


31. petak

19:30 sati GOLA: IGNAC POBI


01.08. subota

11:00 sati ŽDALA: Krštenje: David Špoljar

18:00 sati GOLA: Krštenje: Marko Bogadi

19:30 sati GOLA: MIJO i ANA ZLATAR, djeca i unuci


18. NEDJELJA KROZ GODINU – 02. 08. 2020.

08:30 sati  ŽDALA: Na nakanu

10:00 sati  GOTALOVO: VLADO PETROVIĆ i +čl.ob. PETROVIĆ, ANDRIJA i MARIJA MULVAJ, MLADEN BUGARSKI

11:00 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


03. ponedjeljak

————————————-


04. utorak

18:30 sati ŽDALA: MARIŠKA i IVAN TOT i roditelji ANA i ALEKSANDAR ŽIGA

19:30 sati GOLA: ZLATAR KATA, PETAR i ANA MOJZEŠ


05. srijeda

18:30 sati GOTALOVO: PAVŠA ŽAN, MIHALIĆ ZVONKO, +čl.ob. PAVŠA

19:30 sati GOLA: Misa za sve žive i pokojne branitelje RH


06. četvrtak

18:30 sati ŽDALA: IVAN PENZAR

19:30 sati GOLA: MARIJAN GROTIĆ, JOSIP i ANĐELA, +čl.ob. ŠESTAK


07. petak

19:30 sati Misa na zajedničku nakanu. 1. HRŽENJAK JOSIP, +čl.ob. BARTOVČAK; 2. ŠIROKI IGNAC i roditelji; 3. BOGADI IGNAC i SLAVA i roditelji; 4. DORICA, FRANJO i STJEPAN SABOLIĆ; 5. SALAJ JOSIP; 6. +čl.ob. PANIĆ IVANE i STJEPANA; 7. Za duše u čistilištu; 8. SINJERI DRAGUTIN i roditelji; 9. MARIJA BALI i roditelji; 10. VARGANTOLIĆ STANKO i TEREZA; 11. MARIJANA BEČEIĆ i FRANJO BARTOLOVIĆ; 12. SALAJPAL STJEPAN, MARIJA i JOSIP, MILAN i MARIJA MEHKEK; 13. +čl.ob. ŽIVKOVIĆ i LUKAČ; 14. KATICA i FRANJO BLAŽEKOVIĆ; 15. ANTOLIĆ IVAN; 16. +čl.ob. REPALUST, VUKOTIĆ i POŽGAJ; 17. +čl.ob. GROTIĆ , POŠTA i KOVAČ


08. subota

13:00 sati ŽDALA: Vjenčanje: Ivan Hajduković – Karla Horvat

19:30 sati GOLA: KATICA i DRAGUTIN PEROŠ i roditelji


19. NEDJELJA KROZ GODINU – 09. 08. 2020.

08:30 sati  ŽDALA: RUŽA i IVAN VOLARIĆ, KATA VOLARIĆ

10:00 sati  GOTALOVO: DOMBAJ IVAN i ROZA

11:00 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


10. ponedjeljak

————————————-


11. utorak

19:30 sati GOLA: MILUTIN i IGNAC BARTOLOVIĆ, IVAN i IGNAC PANIĆ


12. srijeda

18:30 sati ŽDALA: ANA i ALOJZ BELAK

19:30 sati GOLA: ANA i VINKO DOMBAJ, ZVONKO MIHALIĆ, MARIJA RITOŠA


13. četvrtak

19:30 sati GOLA:RUŽA KOPRIČANEC i +čl.ob. KOPRIČANEC


14. petak

10:00 sati GOLA: HAJDUKOVIĆ KATICA i +čl.ob. HAJDUKOVIĆ

20:00 sati MOLVE: Sveta misa kod kapelice


UZNESENJE BDM – VELIKA GOSPA – 15. 08. 2020.

08:00 sati GOTALOVO: JAKUPEC SLAVKO, IVAN i LJUBA, NIKOLA LOVRENČIĆ, IVAN i CILA, DANICA i MIRKO LONČARIĆ, JEKUPEC IVICA i KATICA

08:45 sati ŽDALA:

09:30 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


20. NEDJELJA KROZ GODINU – 16. 08. 2020.  – OPROŠTAJ OD ŽUPNIKA vlč. SINIŠE PREINERA

08:30 sati ŽDALA:  AGNEZA, IVAN, JOSIP i MILAN GRČIĆ, +čl.ob. KOVAČ

10:00 sati GOTALOVO:  IGNACIJE BARTOLIĆ i roditelji, +čl.ob. CAFUK i ŽELEŽIĆ

11:30 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


/Od 17. kolovoza do 22. kolovoza neće biti svetih misa zbog premještaja i primopredaja. Nakane koje su upisane biti će odslužene na druge termine./


22. subota

16:00 sati GOLA: Vjenčanje: Nikola Parag – Sandra Jazbec

17:00 sati ŽDALA: Krštenje: Lucas Draganić

18:00 sati GOLA: David Bedenik

19:30 sati GOLA: MARIJA KERTEZ i obitelj


21. NEDJELJA KROZ GODINU – 23. 08. 2020.  – PREDSTAVLJANJE NOVOG ŽUPNIKA vlč. mr.sc. STJEPANA ŠOŠTARIĆA

08:30 sati ŽDALA: +vlč. VINKO VILJEVAC

10:00 sati GOTALOVO:  IVAN i MARIJA PAVLOVIĆ i roditelji, +čl.ob. CIKAČ, MIKULA, MIJO i KATICA PAVLIĆ

11:00 sati GOLA: Župna sveta misa (pro populo)


24. ponedjeljak

————————————-


25. utorak

–:– GOLA: PREMEC IVAN i ANA


26. srijeda

–:– ŽDALA: PAVAO, MARIJA, FRANJO i BRANKICA TOT

–:– GOLA:  BENOTIĆ MIJO i KATICA i roditelji


27. četvrtak

–:– GOLA: IVANA i STJEPAN TALAN


28. petak

–:– GOLA:  FRANJO TALAN


29. subota

–:– GOLA:


22. NEDJELJA KROZ GODINU – 30. 08. 2020.

–:– ŽDALA:  NOVOGRADEC MIJO

–:– GOTALOVO:  CIGANEK ZDRAVKO, BAKANJI FRANJO i obitelj

–:– GOLA: Župna sveta misa (pro populo)