Vjenčanje

VJENČANJE

Zainteresirani za ženidbu moraju se pravovremeno javiti u župni ured kako bi rezervirali termin (najbolje čim se odredi datum). Termin prijavljuju sami mladenci, a nikako roditelji ili bake/djedovi. Barem mjesec dana prije samog vjenčanja mladenci će prema dogovoru doći u župni ured na postupak i tom prilikom moraju donijeti svu potrebnu dokumentaciju:

  1. Krsni i slobodni list ne stariji od 6 mjeseci
  2. Potvrdu o završenom zaručničkom tečaju
  3. Formulare nadležnog matičnog ureda (zeleni formulari)

„Kumovi“ na vjenčanju su prisutni samo kao svjedoci. Dakle, nije riječ o pravim kumovima kao kod krštenja, već o svjedocima, stoga mogu biti bilo koje vjere ili stanja. Jedino moraju biti dovoljno zreli, prisebni i sposobni posvjedočiti da su svjedočili sklapanju ženidbe.

Detalji oko pjevanja, kićenja i ostale tehničke napomene možete dogovoriti u župnom uredu ili sa sakristanima.

Imajte na umu da je vjenčanje sakrament i samim time bi trebalo simbolizirati Božju ljubav prema nama u simbolu ljubavi dvoje mladenaca koji sklapaju brak.

To u prenesenom smislu znači da se ni u kojem trenutku samo vjenčanje ne bi trebalo pretvoriti u, primjerice, press konferenciju, na način da se angažira veći broj fotografa sa kojekakvom egzotičnom opremom (dronovi, mikrofoni, pomične kamere).

Na isti način se vjenčanje ne bi trebalo pretvoriti u koncert svjetovne glazbe. Glede toga, nikakva glazba svjetovnog karaktera nije dopuštena, koliko god ona u sebi bila plemenita i lijepa ili možda koristila vjerske riječ (Bog, vjera, anđeli…). Također valja imati na umu kada se u pjesmama duhovnog karaktera govori o ljubavi, tada se to ne odnosi na ljubav mladenaca, već Božju ljubav, na Krista koji je bio mučen i ubijen kako bi mi mogli živjeti. To je ljubav koju slavimo u svakom sakramentu, pa tako i u sakramentu ženidbe